Avís Legal del domini www.maykainstitut.com corresponent a INSTITUT DE BELLESA MAYKA, SL (en endavant EL TITULAR) amb CIF B61316303, i domicili en PASSEIG PERE III, 32 (ENTRESÒL) 08241 MANRESA (BARCELONA).

 

Condicions generals d’utilització de la web

EL TITULAR l’informa que, l’accés i utilització d’aquesta pàgina web i totes les URL, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en el propi Avís Legal, en la Política de Privadesa i Política de Cookies, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.
Per tant, si les consideracions detallades en aquests textos legals, no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part de món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix EL TITULAR estan accessibles a clients que es mouen en qualsevol país. Això no obstant, l’anterior, a l’sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servei i continguts oferts, EL TITULAR es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que consideri oportú.
EL TITULAR es reserva el dret a realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament, i, pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.
Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, pel que li proposem revisar aquests termes quan visiti de nou el web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entén sense perjudici de qualssevol altres Polítiques i / o condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.

 

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, melodies, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.
En tot cas, EL TITULAR declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb EL TITULAR dirigint-se a través dels mitjans proporcionats a la capçalera.

 

Links o hiperenllaços

Des d’aquest web, EL TITULAR li proporciona o pot proporcionar l’accés a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objecte d’aquests enllaços és merament el facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a EL TITULAR, ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, de el funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, EL TITULAR, es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els esmentats enllaços. Per tal motiu,
Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al web, excepció feta d’aquells supòsits en què, expressament EL TITULAR manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços han de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del TITULAR de la pàgina que realitza l’enllaç.
No obstant, l’anterior, en qualsevol moment TITULAR podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part del TITULAR.

 

Marcs o fites

EL TITULAR prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts web.

 

Publicitat

Al web s’inserirà aquella publicitat d’EL TITULAR o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.
Sense perjudici del que estableix la Política de Privacitat, EL TITULAR es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, llevat dades estadístiques anònimes sobre la utilització del web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d’acord amb les expectatives dels usuaris.
No obstant això, EL TITULAR li informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, EL TITULAR no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses.
EL TITULAR pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del TITULAR s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

 

Responsabilitats de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.
L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació del TITULAR, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i / o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial del web o dels continguts i serveis d’aquest, serà responsable davant d’el TITULAR de la seva actuació.

 

Responsabilidades de EL TITULAR

Utilització incorrecta:

EL TITULAR ha creat el web per a la promoció dels seus productes i / o serveis, però no pot controlar la seva utilització de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda al web és responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable EL TITULAR per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

 

Continguts:

EL TITULAR facilita tots els continguts del seu web, sota determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, EL TITULAR no pot assumir cap responsabilitat pel que fa a l’ús o accés que realitzin els usuaris fos de l’àmbit a què es dirigeix ​​la web, la responsabilitat final recaurà sobre l’usuari. Així mateix EL TITULAR no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats pel o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que puguin causar-se per part d’aquests tercers.

 

Publicitat:

EL TITULAR inclourà al web publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, i pel que fa a la publicitat de tercers, EL TITULAR no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis a què aquesta es refereixi, pel que no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

 

Virus:

EL TITULAR es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència a la seva web de: virus, cucs, troians, spam, etc. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infal·libles i, per això, EL TITULAR no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, EL TITULAR no serà responsable dels danys que aquests elements puguin produir a l’usuari.

 

Errors tecnològics:

EL TITULAR posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i farà tots els esforços perquè el mateix no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no s’assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables al TITULAR.

 

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web i les seves polítiques, serà l’espanyola.
Amb caràcter general, ens sotmetem al que estipula el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, així com també, a la Llei de Serveis de societat de la informació (LSSICE), Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita al web, EL TITULAR i l’usuari se sotmeten a l’fur que estableixi la normativa vigent.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

En INSTITUT DE BELLESA MAYKA, SL estem especialment conscienciats per la confidencialitat de les dades de caràcter personal que se’ns faciliten a través de la pàgina web, i mitjançant aquesta política, vam informar a l’usuari, en matèria de protecció de dades, així com dels drets que l’assisteixen.
Per això, i en virtut de l’Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD), Reglament UE 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016, i en atenció a el principi de transparència, posem al seu disposició informació rellevant sobre el tractament de dades personals, amb la finalitat de donar a conèixer en tot moment, com tractem les dades, amb quina finalitat i els drets corresponents.

 

Responsable de l’tractament:

INSTITUT D’BELLESA MAYKA, SL (EL TITULAR), amb CIF B61316303, domiciliada a PASSEIG PERE III, 32 (ENTRESÒL) 08241 MANRESA (BARCELONA).
Contacte de l’delegat de protecció de dades (DPO): No es disposa de delegat, però, pot contactar-nos per qualsevol dels mitjans abans indicats.

Obtenció de les dades:

EL TITULAR ha obtingut les dades personals que seran objecte de tractament, a través de diferents canals:

 • Voluntàriament facilitades pel titular de les dades, bé a través de formulari web, correu electrònic, telèfon o contracte, per a la sol·licitud de qualsevol tipus d’informació o formalització i / o adquisició de serveis o productes.
 • A partir de fonts accessibles a el públic i / o registres públics, i sempre que hi hagi interès legítim per part del TITULAR per a això.

Descripció de la finalitat de l’tractament:

EL TITULAR tractarà les seves dades, a l’objecte de respondre a les peticions realitzades a través de el present lloc web, a més, si atorga el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, promocions i informació del seu interès, se li podrà enviar informació de caràcter comercial i / o publicitari pels canals de comunicació habituals. No obstant això, aquest consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment a través dels mitjans proporcionats a tal fi.
Tractarem les seves dades per a la gestió comercial, administrativa, comptable i fiscal, d’acord amb la normativa vigent i en funció de la informació facilitada i autorització atorgada.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’entitat, i no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Seran conservats d’acord amb els terminis legals establerts i en funció de la finalitat per la qual van ser recollides.
En el cas que l’interessat estigui subscrit de forma voluntària a algun tipus d’enviament de comunicacions comercials, newsletter, publicitat, etc. les dades romandran fins que aquest, tramiti la seva baixa d’aquest tipus de comunicacions.

Legitimació

La base per la qual, es sustenta el tractament de les dades de caràcter personal per part del TITULAR es troba emparada en:

 • La mera sol·licitud per part de l’interessat de qualsevol tipus d’informació.
 • Per la possible subscripció per rebre comunicacions comercials mitjançant consentiment exprés.
 • Formalització de relació comercial, fruit de l’adquisició de productes i / o serveis.
 • Legitimació per execució d’un contracte.

Destinataris

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat, EL TITULAR no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.
En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, es compti amb els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

Drets

L’interessat, en relació a les seves dades de caràcter personal, podeu exercir els drets següents de forma lliure i gratuïta:

 • Dret d’accés a les seves dades personals.
 • Dret de rectificació de les seves dades personals, quan resultin incomplets o inexactes.
 • Dret de supressió de les seves dades personals, quan no siguin necessaris per als fins pels quals van ser recollides.
 • Dret de limitació del seu tractament, de totes les dades o en part.
 • Dret a oposar-se a el tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat prèviament

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent.