Es tracta del tractament conegut també com maquillatge semipermanent.

Amb aquesta tècnica millorareu els següents aspectes:

  • L’estètica de les celles, simulant pèls per corregir la forma o fer-les més espesses.
  • Per realçar i corregir l’aspecte i volum dels llavis.
  • La línia dels ulls, per donar més vida a la mirada potenciant la seva forma i volum.
  • Per a simular pigues.

La duració del tractament és aproximadament de dues hores. El procés de pigmentació no s’inicia fins que la pacient hagi escollit correctament el color que desitja i estigui totalment satisfeta amb el que se li ha aplicat prèviament amb llapis.

El procés consisteix en la implantació de pigments de manera subdèrmica (sota la pell). Són pigments inerts, i per tant, són totalment compatibles amb el nostre organisme; i, una vegada implantats, no es desplacen ni produeixen al·lèrgies, encara que és important que s’utilitzin pigments de qualitat.

El gruix de les diferents capes de la pell (epidermis i dermis) és molt irregular i, encara que s’introdueixi el pigment a la mateixa profunditat, de vegades és necessari un retoc un mes després per fixar-lo bé. El pigment va desapareixent de manera gradual i dura una mitjana de tres o quatre anys. Passat aquest temps, és possible repassar-lo per a que conservi la mateixa intensitat inicial de color.